33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba

Truhlář, truhlářská výroba

Uplatnění absolventa:

 •  absolvent se uplatní na pozici zaměstnance v průmyslové i zakázkové dřevozpracující výrobě, jako truhlář ve velkých, středně velkých i malých dřevozpracujících firmách
 • je připraven plnit pracovní úkoly při výrobě:
  •  řeziva a polotovarů (hrubých a opracovaných přířezů)
  • nábytkářských výrobků (skříňového, stolového, sedacího a lůžkového nábytku)
  • stavebně truhlářských výrobků (oken, dveří, schodů, obkladů stěn a stropů, dřevostaveb)
  • ostatních truhlářských výrobků (hraček, upomínkových předmětů a kuchyňských potřeb)
 • je schopen obsluhovat běžně používané stroje pro dřevozpracující výrobu a provádět běžnou údržbu a ošetření truhlářských strojů a zařízení
Projekt podporují: