65-51-H/01 Kuchař - číšník

Kuchař - číšník

Ja tříletý učební obor vzdělání, ve kterém se žáci učí připravovat pokrmy české i zahraniční kuchyně. Získávají vědomosti o zásadách racionální výživy, o druzích diet i o alternativních způsobech stravování. Naučí se dodržovat provozní hygienu dle zásad HACCP, sestavovat a kalkulovat pokrmy. Naučí se základní techniky jednoduché a složité obsluhy včetně vyúčtování. Jsou schopni sestavovat jídelní lístky a menu. Jsou vedeni k profesnímu jednání a ke kultivované komunikaci s hostem. Součástí přípravy je vyuka  dvou cizích jazyků, které jsou v tomto oboru důležité. Praktické vyučování probíhá na školních a smluvních pracovištích. Během studia se žáči účastní mnoha soutěží, výstav, přehlídek oborů a gastronomických akcí. Absolventi nachází široké uplatnění v různých gastronomických zařízeních.

Projekt podporují: