41-04-M/01 Rostlinolékařství

Rostlinolékařství

Studium je vhodné pro chlapce i děvčata, kteří mají rádi přírodu. Je ukončeno maturitní zkouškou.

Uplatnění absolventů


- podnikatel v oboru distribuce a obchodování s ochrannými prostředky v zemědělství
- poradce v oboru diagnostiky a poradenství v zemědělské prvovýrobě
- specialista na racionální využití všech látek (pesticidů, hnojiv) na ochranu rostlin v zemědělských a zahradnických podnicích
- odborník pracovišť ochrany životního prostředí, krajiny a půdy
- technik výzkumných a zkušebních pracovišť v oblasti zemědělství
- student na vysoké škole
- majitel řidičského průkazu skupiny B a T
- zástupce prodejních firem v oblasti ochrany rostlin

V průběhu čtyřletého studia se naučíš:
a) teoretická část
- znát pěstovat rostliny v různých podmínkách
- získáš přehled o ochraně rostlin
- naučíš se pracovat s moderní výpočetní technikou
- budeš ovládat cizí světový jazyk
- naučíš se pracovat s legislativou pro ochranu rostlin
- poznáš významné škůdce a choroby zemědělských rostlin
- budeš umět léčit nemocné rotliny

b) praktická část
- tvarovat a udržovat zahradní dřeviny a plochy
- obsluhovat zahradní techniku
- získáš řidičský průkazu na traktor a osobní automobil
- můžeš získat řidičský průkaz na motocykl a nákladní automobil

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SZE - SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 88,6% (85,8) 85,7% (45,8) 51,4% (90,2%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 79,7% (72,6) 76,8% (38,6) 89,9% (88,9%) 88,4% (4,6%)
2017 98,5% (81,1) 91,0% (56,3) 77,6% (90,8%) 83,6% (2,0%)
2016 92,6% (84,2) 83,8% (57,5) 54,4% (81,5%) 73,5% (6,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 59,5% (34) 24,3% (0) 59,5% (55,6%) 100% (0%)
2019 51,4% (40) 20% (0) 62,9% (63,6%) 100% (0%)
2018 86,5% (46) 83,8% (34,4) 86,5% (67,7%) 64,9% (6,5%)
2017 54,8% (36) 81,0% (33,2) 66,7% (58,8%) 100% (0%)
2016 75,5% (40) 83,7% (35,8) 87,8% (73,8%) 73,5% (2,4%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 75% (59,0) 75% (44,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 100% (72,6) 100% (63,3) 100% (87,5%) 100% (0%)
2017 40% (52,6) 40% (33,7) 80% (87,5%) 40% (12,5%)
2016 100% (83,2) 100% (74,4) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 91,7% (64) 19,4% (0) 91,7% (92,4%) 100% (0%)
2019 68,9% (58) 78,4% (42,6) 81,1% (84,2%) 81,1% (2,0%)
2018 84,9% (64) 82,2% (44,7) 89,0% (89,1%) 87,7% (4,8%)
2017 93,0% (64) 87,3% (50,6) 88,7% (87,3%) 87,3% (1,9%)
2016 94,3% (66) 94,3% (53,9) 90% (91,3%) 81,4% (5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: