65-42-M/01 Hotelnictví

Ekonomika a finance v podnikání

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 32,7% (73,2) 34,5% (34,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 42,9% (77,9) 17,1% (27,9) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 72% (76,9) 57,7% (50,2) 21,1% (63,6%) 14,3% (36,4%)
2016 23,4% (62,1) 16,4% (27,1) 34,5% (75%) 69,6% (8,3%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 22,2% (45,3) 16,7% (25,7) 33,3% (50%) 16,7% (50%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 76,2% (60) 74,4% (41,5) 44,2% (72,7%) 8,1% (9,1%)
2019 33,3% (53) 43,5% (35,7) 88,1% (91,7%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 85,5% (64) 81,0% (52,7) 24,6% (58,8%) 9,5% (41,2%)
2016 69,7% (62) 75,4% (49,4) 78,3% (83,3%) 71,4% (8,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: