39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

* čtyřletý studijní obor s maturitou

* příprava a vykonání zkoušky z vyhlášky č. 50/1978 Sb. 

* po úspěšném složení maturitní zkoušky může absolvent pokračovat ve studiu zkrácenou formou a po jednoletém studiu získat výuční list oboru INSTALATÉR

* po složení maturitní zkoušky možnost pokračovat na vyšší odborné nebo vysoké škole

* absolvent oboru umí:

- práce instalatérské, tj. montáž, opravy a údržbu vnitřních rozvodů – studená a teplá voda, kanalizace, topení, plyn, vzduchotechnika

- práce elektroinstalatérské, tj. montáž, opravy a údržba vnitřních el.rozvodů, zapojování a opravy zřizovacích el. předmětů a spotřebičů v objektech bytové, občanské a příp. i průmysl.výstavby

– ovládání fyzikálních základů elektrotechniky a elektroniky

- aplikace v provozní praxi

- znalost vlastností el.rozvodů a instalací

- zapojování nejrůznějších spotřebičů, zásady jejich oprav a údržby 

- znalosti systému technických zařízení budov, jejich funkce

- znalost základních výpočtů,realizace technologických a konstrukčních postupů, včetně měření a regulace zdrojů rozvodů tepla, vytápění, zásobování vodou, kanalizace, plynových instalací, větrání a klimatizace

- využití PC v praxi

- znalosti zásad bezpečnosti a hygieny práce, protipožárních předpisů ve vztahu k oboru

* možnost uplatnění absolventa:

- realizace vnitřních rozvodů instalatérských a elektrotechnických zařízení

- provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřících a regulačních zařízení v odbytových organizacích

- při prodeji instalačního, resp. elektroinstalačního materiálu

- v podnikání 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů UTE - SOU TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 27,3% (72,1) 24,0% (28,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 100% (96,3) 100% (72,1) 1,0% (40%) 1,0% (60%)
2018 33,3% (68,4) 25,2% (33,1) 25,2% (66,7%) 22,5% (26,7%)
2017 18,9% (62,6) 14,4% (29,8) 64,0% (87,5%) 100% (0%)
2016 69,6% (79,0) 77,7% (63,1) 67,9% (88,2%) 58,0% (11,8%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 15,8% (24) 28,9% (7,7) 15,8% (16,7%) 40,8% (16,7%)
2018 21,1% (24) 31,1% (19,3) 35,6% (25%) 55,6% (12,5%)
2017 81,1% (44) 77,9% (36,2) 95,8% (85,7%) 100% (0%)
2016 15,2% (22) 3,3% (8,5) 5,4% (0%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 21,8% (46) 54,8% (29,2) 28,2% (62,5%) 100% (0%)
2019 16,8% (46) 21,6% (20,0) 10,4% (45,5%) 9,6% (36,4%)
2018 59,2% (54) 65,8% (32,5) 25,8% (52,2%) 32,5% (21,7%)
2017 8,3% (44) 4,1% (23,1) 38,0% (56,5%) 100% (0%)
2016 89,9% (63) 91,6% (53,5) 92,4% (90,9%) 71,4% (9,1%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: