65-42-M/02 Cestovní ruch

Cestovní ruch

  • zaměření na lázeňství a animaci cestovního ruchu
  • 4letý studijní obor  je určen úspěšným absolventům ZŠ a je zakončený maturitní zkouškou, jejíž součástí je maturitní práce s obhajobou

Vzdělávací program poskytuje všeobecné a odborné vzdělání, připravuje kvalifikované odborníky v regionálním cestovním ruchu.
Během studia studenti získávají odborné znalosti v jednotlivých oblastech cestovního ruchu. Nedílnou součástí studia je odborná praxe, kterou studenti absolvují v cestovních kancelářích, lázních, státní správě, rekreačních střediscích, informačních centrech, bankách nebo jako průvodci v historických objektech.
Součástí výuky jsou četné exkurze po Čechách i v zahraničí. Samozřejmostí je výuka 3 cizích jazyků.

Uplatnění absolventů: pracovníci CK, ekonomové rekreačních středisek, průvodci, organizační a informační pracovníci v turistických centrech,...
Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na VOŠ a VŠ.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 70,2% (82,6) 55,6% (39,7) 53,2% (93,3%) 11,1% (6,7%)
2019 - - - -
2018 70,1% (76,8) 78,5% (48,9) 84,2% (93,3%) 72,3% (6,7%)
2017 56% (72,6) 71,4% (55,2) 60,6% (81,8%) 43,4% (18,2%)
2016 40,4% (69,5) 45,6% (47,3) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 93,6% (66) 11,6% (0) 78,5% (87,5%) 14,0% (6,3%)
2019 78,6% (62) 65,5% (42,1) 61,9% (80%) 72,0% (5%)
2018 73,7% (61) 86,0% (47,2) 97,2% (93,3%) 74,3% (6,7%)
2017 90,5% (66) 86,0% (55,2) 47,5% (69,2%) 34,6% (23,1%)
2016 81,7% (64) 82,9% (51,4) 92,6% (94,4%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: