36-57-E/01 Malířské a natěračské práce

Malíř a natěrač, malířské a natěračské práce

Uplatnění absolventa:

  •  absolvent se uplatní v povolání malíř, lakýrník a natěrač, zvládá technologické a pracovní postupy při vykonávání malířských a natěračských prací
  • je schopen provádět jednoduché malířské práce v interiéru a na venkovních fasádách, tj. připravovat podklady a malířské nátěrové hmoty, nanášet nátěrové hmoty různými technikami v jednom nebo více odstínech na různých podkladech
  • je schopen provádět jednoduché natěračské práce, tj. připravovat podklady a nátěrové hmoty, nanášet nátěrové hmoty různými technikami zejména na stavební konstrukce (okna, dveře, topná tělesa, zábradlí, podlahy aj.)
Projekt podporují: