65-42-M/01 Hotelnictví

Hotelnictví a turismus

Studijní obor Hotelnictví 65-42-M/01 se na škole vyučuje od 1.9.2015. Od 1.9.2016 se vyučuje podle školního vzdělávacího program, který zaznamenal úpravy v předmětu TPP, kdy byla do výuky zavedena interaktivní metoda "Kulinářské umění".
Školní vzdělávací plán "HOT - Hotelnictví a turismus" je zaměřen především na praktické činnosti a výuku cizích jazyků, které mohou žáci prověřovat v praxi v rámci odborného výcviku, konaného v zahraničí. Žáci během studia absolvují 13 týdnů povinné praxe a řadu povinných odborných akcí. Po celou dobu studia je zařazeno týdně 8 hodin studia cizích jazyků.

HŠ HOTELNICTVÍ úvodní informace o škole - klikněte zde

HŠ HOTELNICTVÍ prezentace - klikněte zde

HŠ HOTELNICTVÍ další informace - klikněte zde

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 78,4% (84,2) 71,9% (45,1) 64,3% (97,3%) 100% (0%)
2019 65% (83,2) 65% (43,7) 41,4% (85%) 44,3% (12,5%)
2018 58,8% (74,2) 54,2% (40,2) 58,2% (83,9%) 56,5% (9,7%)
2017 12,6% (0) 13,1% (0) 25,7% (65,3%) 32% (22,4%)
2016 42,1% (70,5) 52,6% (50,4) 29,8% (74,3%) 25,7% (21,6%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 26,7% (39,5) 33,3% (26,0) 33,3% (33,3%) 66,7% (11,1%)
2018 71,4% (55,8) 64,3% (51,6) 71,4% (83,3%) 57,1% (8,3%)
2017 50% (55,8) 38,9% (35,5) 55,6% (60%) 44,4% (30%)
2016 11,5% (44,2) 7,7% (21,9) 23,1% (45,5%) 57,7% (18,2%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 45,9% (52) 39,0% (28,8) 50% (73,9%) 31,4% (2,2%)
2019 50% (56) 35,7% (33,1) 51,2% (75,5%) 44,0% (12,2%)
2018 63,1% (58) 48,0% (33,8) 59,8% (76,1%) 53,1% (10,9%)
2017 15,1% (50) 14,0% (33,5) 33,0% (62,7%) 31,3% (23,7%)
2016 17,7% (52) 37,7% (36,6) 21,1% (58,8%) 30,3% (21,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: