82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů

Modelářství a návrhářství oděvů

  • 4letý umělecký studijní obor  je určen úspěšným absolventům ZŠ 
  • Zájemci o studium konají talentové zkoušky (1. kolo: 6. a 7. 1. 2021)
  • Studium je zakončeno maturitní zkouškou, jejíž součástí je maturitní práce s obhajobou.

Umělecký obor připraví výtvarně technické pracovníky schopné navrhovat i zhotovovat oděvy i doplňky, využívat výpočetní techniku při uměleckých činnostech.
Výrazným znakem oboru je výuka výtvarných předmětů (viz. učební plán). Důraz je kladen na kreativní tvorbu vlastních výtvarných návrhů a jejich realizaci.
Součástí studia je individuální odborná praxe, studijní pobyt v přírodě (malba v plenéru), zapojování do tvůrčích aktivit v rámci interních projektů (soutěže, přehlídky, výstavy) nebo do projektů s partnerskými školami (Svit, Lisabon).           

K odborné přípravě studentů slouží univerzální i  speciální šicí stroje s přídavnými zařízeními, vyšívací stroje, okrouhlé řetízkovací stroje, elektroparní žehličky, fixační technika, grafický systém na konstrukci oděvních dílců, ploter, žehlicí lisy,...

Uplatnění absolventů: návrháři a modeláři v oděvních ateliérech, návrháři scénických kostýmů, pracovníci v reklamních agenturách, zástupci oděvních nebo textilních firem, pracovníci v reklamních odděleních, státních zkušebnách, aranžéři.
Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na VŠ nebo VOŠ.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SUM - SOŠ UMĚLECKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 44% (80) 42,7% (41,2) 12% (75%) 5,3% (18,8%)
2019 - - - -
2018 36,6% (67,4) 54,9% (44,9) 76,1% (87,5%) 43,7% (12,5%)
2017 24,6% (57,9) 17,4% (23,7) 11,6% (50%) 11,6% (30%)
2016 12,3% (58,4) 10,8% (29,6) 3,1% (46,7%) 27,7% (20%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 48% (56) 18,7% (0) 41,3% (75%) 5,3% (18,8%)
2019 3,9% (40) 5,3% (18,3) 3,9% (41,7%) 100% (0%)
2018 93,0% (68) 76,1% (44,8) 53,5% (75%) 45,1% (12,5%)
2017 10,1% (48) 5,8% (27,6) 2,9% (40%) 10,1% (30%)
2016 75,4% (64) 78,5% (52,0) 55,4% (80%) 27,7% (20%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: