18-20-M/01 Informační technologie

Informační technologie

Čtyřletý obor středního vzdělání s maturitní zkouškou

Profil absolventa

Absolvent navrhuje, sestavuje a udržuje hardware. Volí vyvážená řešení, kompletuje a oživuje počítačové sestavy včetně periferních zařízení. Instaluje, konfiguruje a spravuje operační systém a aplikační programové vybavení. Podporuje uživatele při práci se základním programovým vybavením. Navrhuje a administruje počítačové sítě. Tvoří webové stránky.

Uplatnění absolventa

Absolvent se může uplatnit při návrzích a realizaci HW řešení, při údržbě HW, při instalaci a správě operačního systému a aplikačního SW, při programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešeních. Může pracovat jako technik informačních a komunikačních technologií, programátor, správce počítačové sítě, pracovník uživatelské podpory, obchodník s prostředky IT.

Profilující předměty

Elektrotechnika, hardware, operační systémy, aplikační software, počítačové sítě, programování a vývoj aplikací, rastrová a vektorová grafika, tvorba webových stránek.

Školné

9 600,- Kč ročně

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 62,9% (89,5) 60,2% (55,8) 28,1% (96,7%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 31,5% (75,8) 36,1% (47,7) 18,3% (66,7%) 12,8% (33,3%)
2017 15,3% (0) 15,3% (0) 0,9% (22,2%) 0,9% (77,8%)
2016 16,7% (69,5) 20,8% (48,3) 6,0% (53,8%) 6,9% (38,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 1,9% (19) 2,5% (9,4) 3,1% (0%) 19,3% (20%)
2017 10,5% (32) 11,6% (26,1) 6,4% (25%) 16,9% (25%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 76,8% (62) 79,5% (47,6) 57,6% (87,5%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 2,6% (46) 1,8% (15,0) 5,3% (45,5%) 14,1% (27,3%)
2017 89,3% (66) 66,1% (50,2) 3,1% (37,5%) 2,2% (56,3%)
2016 13,5% (52) 20,6% (30,8) 4,9% (46,7%) 6,7% (40%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: