26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Mechanik elektrotechnik

Čtyřletý obor středního vzdělání s maturitní zkouškou

Obor mechanik elektrotechnik plně nahrazuje dřívější obor mechanik elektronik. Žáci si vybírají ve třetím ročníku odborné zaměření na automatizaci nebo na výpočetní techniku.

Profil absolventa

Absolvent navrhuje, zapojuje a sestavuje jednoduché elektrické a elektronické obvody, zhotovuje plošné spoje, osazuje součástky, oživuje desky. Projektuje, sestavuje a zapojuje funkční celky složené z elektronických obvodů. Provádí montážní, diagnostické, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a elektronických zařízeních a přístrojích. Čte a tvoří elektrotechnickou dokumentaci, elektrotechnická schémata a grafickou dokumentaci desek plošných spojů.

Profilující předměty

Informační a komunikační technologie, základy elektrotechniky, elektronika, číslicová technika, automatizace, konstrukční úlohy, elektrotechnická měření, automatizované systémy řízení, počítačové systémy, odborný výcvik.

Systém výuky

Výuka se rozděluje na teoretické vyučování a praktickou výuku ve školních dílnách. Od čtvrtého ročníku konají žáci odborný výcvik na pracovišti soukromých firem a společností.

Školné

9 600,- Kč ročně


Jednotlivá zaměření

Automatizace

Absolvent uplatní zejména znalosti moderních technologií oboru s teoretickou i praktickou zkušeností s distribuovanými systémy řízení technologických (výrobních) procesů. Dokáže vyhledat a odstranit poruchu v řízení technologického procesu. Je schopen podílet se na správě a servisu automatizační techniky. Umí vyhodnocovat výsledky měření a testování. Umí vizualizovat (graficky zobrazit) technologický proces.

Uplatnění absolventů – Absolvent se uplatní při činnostech spojených s návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem, opravami a obsluhou elektrotechnických zařízení, elektrických strojů, přístrojů a rozvodných sítí, elektronických systémů z oblasti automatizace, měřící a regulační techniky, elektronických zařízení spotřební elektroniky, elektronických sítí, při programování řídících systémů.


Výpočetní technika

Absolvent má specifické vědomosti a dovednosti z oblasti informačních a komunikačních technologií. V počítačových systémech uplatní zejména znalosti z oblasti programování. Dokáže diagnostikovat chybu a poruchu na výpočetní technice. Orientuje se v oblasti správy hardwaru a softwaru.

Uplatnění absolventů – Absolvent se uplatní při činnostech spojených se správou informačních a komunikačních technologií, správou počítačových sítí, testováním, servisem, opravami informačních technologií, elektronických systémů z oblasti výpočetní techniky, elektronických zařízení spotřební elektroniky, elektronických sítí, při programování řídících systémů.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů UTE - SOU TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 71,1% (85,3) 61,2% (42,5) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 59,8% (76,8) 73,2% (61,2) 28,6% (66,7%) 19,6% (33,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 33,1% (48) 26,6% (22,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 39,7% (50) 19,8% (29,4) 45,5% (60%) 43,8% (20%)
2016 41,2% (52) 38,7% (32,5) 21,0% (50%) 6,7% (50%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: