26-57-H/01 Autoelektrikář

Autoelektrikář

Žáci jsou připravováni k provádění servisních prací na elektrickém příslušenství silničních motorových vozidel. Obor je vhodný pro hochy a dívky. Žáci v průběhu studia mají možnost získat řidičské oprávnění skupiny „B“ a „C“.
Závěrečná zkouška se tvořena z písemné, ústní a praktické zkoušky z odborného výcviku.
Stupněm vzdělání je střední vzdělání s výučním listem.

Projekt podporují: