23-61-H/01 Autolakýrník

Autolakýrník

Absolventi se uplatní v povolání autolakýrník při povrchových úpravách karoserií a skříní vozidel, a to jak ve výrobě, tak při opravách. Součástí vzdělávání je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny „B“. Obor vzdělání se zabývá samostatnou orientací ve všech lakýrnických postupech, včetně míchání a tónování barev, prováděním nových nátěrů, nástřiků a oprav hotových lakovaných výrobků a automobilových karosérií. Absolventi, kteří úspěšně vykonají závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do maturitního oboru (nástavbové studium).
Závěrečná zkouška se tvořena z písemné, ústní a praktické zkoušky z odborného výcviku.
Stupněm vzdělání je střední vzdělání s výučním listem.

Projekt podporují: