23-45-M/01 Dopravní prostředky

Dopravní prostředky-opravy a údržba

Čtyřletý obor, ukončený maturitní zkouškou. V oboru se připravují žáci pro činnosti středně technických pracovníků v oblasti provozu a údržby silničních motorových vozidel, dále jako pracovníci specializovaných diagnostických pracovišť, dopravních inspektorátů, pojišťoven apod. Studium je vhodné pro hochy a dívky.  Součástí přípravy žáků je také výcvik v řízení motorových vozidel skupiny „B“ a „C“. Absolventi se mohou ucházet o přijetí ke studiu na vysokých školách a VOŠ.
Konečné hodnocení dosažených odborných i občanských kompetencí žáků bude provedeno maturitní zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání je maturitní vysvědčení
Maturitní zkouška se skládá z písemné, praktické a ústní části zkoušky. Maturitní předměty, obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí platnými předpisy
Stupněm vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 10,9% (71,6) 9,5% (26,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 21,0% (72,6) 21,9% (41,9) 5,9% (53,8%) 2,7% (46,2%)
2017 54,9% (81,1) 60% (63,4) 100% (100%) 100% (0%)
2016 12,0% (64,2) 12,0% (36,7) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 18,6% (35) 19,3% (28,1) 26,7% (50%) 100% (0%)
2017 2,3% (22) 5,8% (17,8) 3,5% (14,3%) 2,9% (57,1%)
2016 33,3% (40) 31,7% (33,5) 29,0% (50%) 4,9% (50%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 99,1% (72) 93,3% (54,8) 32,1% (80%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 46,7% (58) 37,9% (34,7) 9,3% (52,9%) 7,5% (35,3%)
2017 20,5% (53) 9,4% (32,5) 13,8% (58,3%) 8,5% (33,3%)
2016 8,5% (50) 53,4% (45,8) 39,5% (75%) 36,3% (18,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: