63-41-M/02 Obchodní akademie

Právo a daně

 • Kromě všeobecného vzdělání s důrazem na výuku 2 cizích jazyků se studium orientuje na aktuální ekonomické vzdělání v oblastech:
   • podniková ekonomika,
   • personalistika a mzdy,
   • finanční gramotnost,
   • účetnictví a daňová evidence,
   • právo,
   • vedení kompletní podnikové agendy na PC.
 • Základní rozsah právního vzdělání se rozšiřuje o předmět právo a daně.
 • Je orientováno především na oblast obchodního, občanského a daňového práva.
 • Žáci sestavují daňová přiznání a hlášení, sepisují smlouvy v obchodním i občanském styku ad.

 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 37,4% (79,5) 55,3% (45,2) 40,7% (95%) 100% (0%)
2019 14,0% (73,7) 12,3% (32,0) 50,9% (90,5%) 42,1% (9,5%)
2018 10,2% (59,0) 6,8% (23,5) 63,6% (90,9%) 100% (0%)
2017 49,2% (75,3) 55,8% (57,8) 100% (100%) 100% (0%)
2016 24,4% (67,4) 35,0% (51,8) 41,5% (84,6%) 35,0% (15,4%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 55,2% (58) 60,8% (40,3) 22,4% (71,4%) 100% (0%)
2019 78,6% (64) 61,9% (45,5) 35,7% (77,3%) 26,2% (13,6%)
2018 13,6% (52) 11,9% (26,1) 39,8% (75%) 100% (0%)
2017 53,7% (60) 56,9% (50,9) 100% (100%) 100% (0%)
2016 41,5% (61) 30,1% (41,0) 21,1% (64,3%) 38,2% (14,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: