23-41-M/01 Strojírenství

CAD/CAM technologie

  • Obor je zaměřen na zvládnutí konstrukce, provoz a údržbu strojů a nástrojů s využitím výpočetní techniky, kreslení a čtení technických výkresů na počítači a programování CNC strojů.
  • Propojení teorie s praxí.
  • Praxe i exkurze do okolních firem.

 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 62,9% (89,5) 57,0% (54,8) 33,5% (97,7%) 14,9% (2,3%)
2019 66,9% (92,6) 65,7% (58,2) 61,9% (93,8%) 59,1% (6,3%)
2018 24,7% (73,7) 30,1% (45,4) 48,4% (84,8%) 51,1% (12,1%)
2017 38,1% (75,8) 46,0% (58,9) 55,3% (86,5%) 55,3% (10,8%)
2016 88,4% (90,5) 76,9% (73,0) 54,2% (86,2%) 50,9% (13,8%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 67,2% (58) 71,5% (47,4) 56,2% (85,7%) 100% (0%)
2019 57,0% (54) 45,6% (37,3) 40,9% (73,7%) 100% (0%)
2018 44,1% (44) 40,4% (37,3) 68,3% (80%) 100% (0%)
2017 82,6% (56) 81,4% (51,9) 82,0% (85,7%) 100% (0%)
2016 91,3% (62) 82,0% (54,3) 66,7% (77,8%) 53,6% (11,1%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 53,1% (58) 62,5% (42,2) 58,5% (87,9%) 20,5% (1,7%)
2019 52,2% (58) 51,8% (39,3) 62,9% (86,3%) 71,9% (3,9%)
2018 50,2% (59) 45,8% (36,7) 55,1% (81,3%) 58,1% (8,3%)
2017 63,4% (61) 70,1% (51,3) 77,7% (86,2%) 68,8% (6,9%)
2016 77,6% (64) 67,3% (49,0) 58,7% (83,0%) 61,4% (10,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: