65-42-M/02 Cestovní ruch

Cestovní ruch

Absolventi najdou uplatnění v komplexu služeb cestovního ruchu, např. jako pracovníci cestovních kanceláří nebo cestovních agentur,  v turistických informačních centrech a hotelových komplexech.

Profilující předměty: služby cestovního ruchu, ubytovací provoz, geogerafie zemí světy, dějiny umění, obchodní korespondence, ekonomika, účetnictví, anglický jazyk, německý jazyk

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 28,7% (71,6) 32,2% (33,7) 32,2% (88,9%) 100% (0%)
2019 21,4% (69,5) 19,3% (28,4) 66,4% (90,9%) 72,9% (4,5%)
2018 27,1% (64,2) 31,1% (32,7) 25,4% (66,7%) 40,1% (16,7%)
2017 12,6% (0) 13,1% (0) 4% (33,3%) 2,9% (66,7%)
2016 56,1% (73,7) 52,0% (50,3) 15,8% (59,1%) 15,8% (31,8%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 2,7% (8) 5,4% (3,8) 27,0% (0%) 18,9% (37,5%)
2016 59,6% (40) 50% (29,9) 65,4% (47,4%) 23,1% (47,4%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 83,3% (85,3) 88,9% (81,6) 55,6% (60%) 33,3% (40%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 63,4% (56) 69,2% (39,6) 66,3% (81,8%) 100% (0%)
2019 50% (56) 31,5% (31,0) 57,7% (79,2%) 76,2% (4,2%)
2018 14,0% (49) 16,8% (24,4) 15,1% (50%) 39,1% (16,7%)
2017 4,5% (46) 3,9% (26,6) 2,2% (32,1%) 3,9% (53,6%)
2016 47,4% (58) 55,4% (43,0) 15,4% (53,5%) 12% (37,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: