41-52-H/01 Zahradník

Zahradník

Učební obor jr určen pro chlapce i dívky. Žáci se naučí pěstovat,  množit a chránit rostliny. Získávají dovednosti potřebné při pěstování květin, zeleniny, ovocných a okrasných dřevin a exotických pokojových rostlin. Součástí výuky je také vazba a aranžování květin. Žáci je podílí na úpravě veřejné zeleně a soukromých zahrad, učí se používat zahradnické náčiní, malou zemědělskou mechanizaci, včetně její údržby. Během přípravy se žáci účastní mnoha soutěží a výstav. V teoretickém vyučování je kladen důraz na předměty: sadovnictví, květinářství a floristika. 

Uplatnění v oboru florista, školkařství, pěstování květin ovoce a zeleniny, výsadba a údržba okrasných ploch. Obor je velice vhodný k soukromému podnikání.  

Projekt podporují: