64-41-L/51 Podnikání

Podnikání

Absolvent se může na trhu práce uplatnit v podnicích všech právních forem. Je připraven vykonávat povolání zaměřená na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností. Uplatní se na pozicích: ekonom, účetní, finanční referent, referent marketingu, referent logistiky, referent obchodního oddělení, obchodní zástupce, sekretářka, administrativní pracovník a další. 

Profilové předměty: ekonomika, obchodní korespondence, účetnictví, právo, marketing a management

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 96,8% (88,4) 95,7% (48,4) 58,0% (81,8%) 100% (0%)
2019 84,1% (77,4) 77,1% (30,4) 38,8% (58,3%) 25,3% (33,3%)
2018 49,5% (55,3) 27,8% (13,9) 73,6% (71,4%) 72,2% (14,3%)
2017 11,0% (0) 11,4% (0) 16,4% (28,6%) 17,8% (42,9%)
2016 47,0% (54,7) 54,8% (29,9) 60,4% (58,3%) 30,9% (41,7%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 91,8% (66) 95,3% (58,1) 78,8% (66,7%) 28,2% (33,3%)
2018 - - - -
2017 62,3% (30) 50% (15,2) 70,2% (41,7%) 79,8% (8,3%)
2016 20,4% (16) 13,4% (6,1) 30,3% (7,1%) 71,1% (14,3%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 85,3% (57,9) 73,5% (32,4) 50% (40%) 42,6% (40%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 17,4% (46,8) 17,4% (17,6) 8,7% (25%) 4,3% (50%)
2017 36,6% (53,7) 31,7% (24,5) 46,3% (75%) 26,8% (25%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 94,6% (68) 94,1% (50,2) 82,8% (80%) 100% (0%)
2019 67,5% (53) 59,8% (26,5) 62,4% (57,1%) 38,5% (23,8%)
2018 53,6% (50) 50,2% (22,1) 18,1% (35,3%) 18,6% (41,2%)
2017 91,4% (59) 87,7% (43,5) 67,9% (61,5%) 47,7% (23,1%)
2016 37,8% (48) 62,2% (35,2) 41,7% (47,1%) 42,5% (29,4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: