29-54-H/01 Cukrář

Cukrář

Absolvent se uplatní při výkonu povolání cukrář v pozici zaměstnance ve výrobnách cukrářských výrobků, v hotelových cukrárnách a v obchodních zařízeních
zabývajících se prodejem cukrářských výrobků. Po nezbytném zapracování je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost.

Profilové předměty: suroviny, stroje a zařízení, cukrářská gastronomie, technologie, odborné kreslení

Projekt podporují: