53-41-H/01 Ošetřovatel

Ošetřovatel

Obor vzdělání je určen pro chlapce i dívky, kteří najdou široké uplatnění ve zdravotnictví a ošetřovatelství. Studiem tohoto oboru žák dosáhne středního vzdělání s výčním listem. Úspěšní absolventi mohou získat střední vzdělání s maturitou na nástavbovém studiu. Žáci získavají během studia potřebné odborné znalosti a praktické dovednosti z oblasti zdravotnictví a sociálních služeb.

Uplatnění naleznou ve zdravotnických a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích, domovech s pečovatelskou službou, ústavech sociální péče, domovech pro  seniory apod. Stejně tak mohou zajišťovat domácí ošetřovatelskou péči, o kterou bude mezi našimi občany velký zájem.

Projekt podporují: