66-51-H/01 Prodavač

Prodavač

Absolvent oboru prodavač se uplatní v praxi v pozici prodavač nebo pokladní. Může pracovat jako referent zásobování, manipulant prodeje, asistent popř. zástupce vedoucího prodejny nebo soukromý podnikatel v obchodu. Kromě toho může absolvent najít uplatnění v obchodněprovozních funkcích na veletrzích a prodejních výstavách.

Profilové předměty: daňová evidence, obchodní provoz, propagace, zbožíznalství, adminsitrativa prodejny, psychologie prodeje

Projekt podporují: