65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

Kuchařské práce

Absolvent se uplatní na trhu práce ve stravovacích a ubytovacích zařízeních, především na pozicích pomocné pracovní síly v kuchyni. Absolventi oboru jsou schopni pracovat relativně samostatně, mají základní znalosti o provozu stravovacích a ubytovacích zařízení, znají jejich vybavení a umí s ním aktivně pracovat. Vyznají se v technologických postupech přípravy jídel, jsou vedeni k uplatňování zásad racionální výživy při přípravě pokrmů.

Profilové předměty: výživa, hotelový vprovoz, zařízení závodů, stolničení, technologie, komunikace ve službách

Projekt podporují: