79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté

Čtyřleté všeobecné studium

Škola umožní získat studentům dostatečné všeobecné znalosti a dovednosti ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech a hlubší odborné znalosti ve všech volitelných předmětech. Během celého studia je kladen důraz na vlastní odpovědnost studentů za své vzdělání a budoucí úspěšnost u maturitní zkoušky a při studiu na vysoké škole.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 21,3% (89,5) 9,7% (49,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 9,6% (88,4) 3,2% (42,7) 14,1% (92,9%) 100% (0%)
2018 51,7% (86,3) 50,6% (63,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 25,8% (84,7) 29,5% (68,7) 22,1% (93,3%) 19,6% (6,7%)
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 15,5% (53) 16,6% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 12,8% (52) 13,8% (40,7) 1,6% (66,7%) 100% (0%)
2018 2,4% (36) 4,9% (0) 9,7% (71,4%) 100% (0%)
2017 2,9% (44) 10,7% (45,5) 31,2% (90%) 100% (0%)
2016 80,1% (76) 58,7% (66,1) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 51,9% (74) 19,3% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 68,1% (76) 36,6% (64,4) 31,9% (95,7%) 100% (0%)
2018 78,6% (78) 53,1% (66,3) 100% (100%) 100% (0%)
2017 45,1% (74) 45,5% (69,9) 36% (96%) 25,1% (4%)
2016 52,6% (76) 55,9% (72,2) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: