78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Gymnaziální lyceum

Tento studijní program umožní získat všeobecné vzdělání (podobné gymnáziu) a současně i odborné ekonomické znalosti a dovednosti pro moderní svět. Klademe velký důraz na výuku angličtiny a dalších cizích jazyků, což umožní studentům studovat na zahraničních vysokých školách.

Proč jít studovat Gymnaziální lyceum?

  • 6 předmětů se bude vyučovat v angličtině
  • výuka jako na gymnáziu, ale s odbornými ekonomickými předměty
  • máme 100% úspěšnost u maturity, v letech 2019 a 2020 obsadili naši studenti 1. místo v Pardubickém kraji v hodnocení státní maturity z angličtiny
  • všichni studenti budou ve 3. ročníku skládat mezinárodní zkoušku z angličtiny – Cambridge English
  • možnost studovat i 3. cizí jazyk
  • druhý cizí jazyk – výběr z 5 cizích jazyků (Nj, Fj, Rj, Šj, Ij)
  • vyučují u nás rodilí mluvčí (z Austrálie, Kuby, Francie)
  • možnost čerpání prospěchového stipendia

Další informace o oboru najdeš na našem webu.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů LYC - LYCEA
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 19,5% (69,5) 29,3% (52,1) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 41,7% (66) 45,5% (54,1) 36,4% (90%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: