75-41-E/01 Pečovatelské služby

Pečovatelské služby

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě. Především se uplatní na pozici pečovatel, osobní asistent, pomocník v domácnosti. Dále se uplatní v úklidových službách v různých zařízeních (např. sociálních či ubytovacích zařízeních, v kancelářích apod.), v kuchyních při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, při šití a opravách prádla a bytových doplňků, při praní a žehlení prádla.

Profilové předměty: základy anatomie a fyziologie, epidemiologie a hygiena, pečovatelství, základy první pomoci, péče o dítě, zdravotnická psychologie, sociální sluýby, šití a oprava prádla, kuchyňský provoz, provoz prádelny, úklidové práce

Projekt podporují: