63-41-M/02 Obchodní akademie

Obchodní akademie

Informace o studiu:

  • Čtyřletý studijní obor Obchodní akademie poskytuje žákům rozšířenou výuku výpočetní techniky a výuku ekonomických předmětů v počítačových učebnách i zpracování agend fiktivní firmy odpovídající reálné praxi, aktivní výuku dvou světových jazyků (anglický, německý nebo ruský jazyk) s možností upevnit jazykové dovednosti při výměnných studijních pobytech v zahraničí. Každý absolvent zvládne komplexně ekonomický program (mzdy, fakturace, skladová evidence, pokladna, finanční analýza kalkulace, účetnictví), ovládá Windows, MS Office, grafické programy, tvorbu www stránek, výuku psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou dle státní normy (v případě možnosti zakončena státní zkouškou).

Přijímací řízení:

  • Uchazeči budou konat přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky jednotného zadání
  • Přesná kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna na webových stránkách školy.

Uplatnění:

  • další studium – vysokoškolské, vyšší odborné školy, jazykové školy
  • vedení účetnictví a zpracování ekonomických agend ve firmách
  • práce ve firmách s výpočetní a telekomunikační technikou
  • práce v reklamních a propagačních agenturách
  • práce ve veřejné správě (města, obce), příspěvkových a neziskových organizacích, peněžních ústavech a pojišťovnách
  • práce v cestovním ruchu, službách
  • práce v personálních agenturách, atd.
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 59,3% (83,2) 38,2% (40,5) 11,4% (80%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 39,0% (71,6) 33,1% (39,4) 8,5% (62,5%) 17,8% (25%)
2017 74,2% (81,1) 74,2% (61,9) 34,2% (77,8%) 26,7% (22,2%)
2016 91,9% (89,5) 77,2% (68,7) 9,8% (53,8%) 5,7% (46,2%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 98,4% (66) 98,4% (57,2) 73,0% (75%) 17,5% (25%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 84% (65) 16% (0) 50,4% (83,3%) 100% (0%)
2019 89,7% (66) 88,9% (53,3) 70,6% (90%) 39,7% (10%)
2018 33,9% (57) 19,5% (29,2) 29,7% (70%) 19,5% (20%)
2017 91,9% (68) 81,3% (57,2) 14,6% (58,3%) 15,4% (33,3%)
2016 69,1% (66) 74,8% (54,9) 16,3% (57,9%) 8,1% (42,1%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: