23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Mechanik opravář motorových vozidel

Informace o studiu

Tříletý učební obor Mechanik opravář motorových vozidel připravuje žáky pro dílenskou praxi v autoservisech velkého, středního nebo drobného charakteru. Struktura výuky zajišťuje odbornost především v oblastech konstrukce a technologie oprav spalovacích motorů a ostatních skupin motorových vozidel, svařování v ochranné atmosféře CO2, strojního i ručního obrábění. Žáci mají možnost získat osvědčení pro práci s motorovou pilou a profesní průkaz pro řízení motorových vozidel.

Podmínky přijetí

  • úspěšné ukončení ZŠ
  • doporučení lékaře pro zvolený obor

Dovednosti a osvědčení absolventa oboru

  • výuční list v oboru mechanik opravář motorových vozidel
  • svářečský průkaz
  • řidičský průkaz B, C (bezplatně)
  • specializované práce s využitím moderní diagnostické techniky

Možnost dalšího studia

Po vyučení je možné pokračovat v 2letém denním nebo 3letém dálkovém nástavbovém studiu oboru Podnikání. Po úspěšném absolvování studia mohou absolventi studovat na vysoké škole.

Projekt podporují: