64-41-L/51 Podnikání

Podnikání

forma studia:

  • 2leté denní nástavbové studium
  • 3leté dálkové nástavbové studium

Studium je určeno pro absolventy všech tříletých učebních oborů. Je zaměřeno na ekonomiku, podnikání, výpočetní techniku, cizí jazyky a je ukončeno maturitní zkouškou, takže studenti mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.

 

Podmínky přijetí:

  • úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem

 

Možnost dalšího studia:

Absolventi oboru jsou také připraveni na vyšší odborné a vysokoškolské studium.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 73,9% (71,6) 70,7% (28,6) 48,9% (76,9%) 27,1% (7,7%)
2019 - - - -
2018 67,5% (61,6) 50,9% (21,1) 58,0% (60%) 57,1% (20%)
2017 95,9% (82,1) 96,8% (66,6) 52,1% (58,3%) 30,6% (33,3%)
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 49,3% (23) 26,9% (0) 32,8% (0%) 13,4% (20%)
2019 29,4% (20) 22,4% (0) 28,2% (0%) 67,1% (11,1%)
2018 60% (26) 56,2% (16,5) 71,4% (37,5%) 100% (0%)
2017 14,9% (14) 4,4% (3,4) 34,2% (0%) 27,2% (40%)
2016 45,1% (24) 38,7% (11,5) 30,3% (7,1%) 17,6% (57,1%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 100% (93,7) 100% (85,8) 93,1% (83,3%) 62,1% (16,7%)
2018 - - - -
2017 71,8% (55,8) 76,9% (43,3) 53,8% (50%) 51,3% (25%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 74,0% (52) 15,7% (0) 56,9% (57,1%) 16,2% (9,5%)
2019 51,3% (49) 56,0% (25,7) 57,3% (55,0%) 74,8% (10%)
2018 64,1% (52) 58,6% (25,5) 50,2% (53,6%) 49,8% (21,4%)
2017 64,2% (50) 54,7% (32,3) 54,3% (54,8%) 26,7% (32,3%)
2016 94,5% (66) 96,9% (56,3) 18,9% (33,3%) 2,8% (66,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: