65-42-M/02 Cestovní ruch

Cestovní ruch

ČTYŘLETÝ STUDIJNÍ OBOR ZAKONČENÝ MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Žáci se naučí vykonávat a organizovat odborné činnosti služeb cestovního ruchu, tzn. zejména organizovat a zabezpečovat jednotlivé služby cestovního ruchu například ubytovací, stravovací, informační a další. Budou umět sestavit zájezd pro různé skupiny klientů, poskytovat a provádět průvodcovské služby, doprovázet zájezd. Budou schopni vykonávat činnosti na recepci a spolupracovat s dalšími úseky hotelu a spolupracovníky z cestovních kanceláří.

Uplatnění absolventů - v komplexu služeb cestovního ruchu, dle své profilace jako pracovníci cestovních kanceláří, agentur, turistických informačních center a hotelových komplexů, dále jako průvodci cestovního ruchu, popř. ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu apod.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 14,6% (62,6) 17,0% (24,8) 25,7% (85,7%) 100% (0%)
2019 34,3% (74,7) 30,7% (32,4) 9,3% (63,6%) 20,7% (18,2%)
2018 51,4% (71,6) 61,0% (42,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 17,1% (54,7) 20,6% (31,8) 32% (68,8%) 100% (0%)
2016 77,8% (80) 62,0% (53,6) 85,4% (95%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 8,1% (42) 19,2% (20,7) 7,0% (46,7%) 100% (0%)
2019 23,8% (50) 10,7% (21,3) 16,1% (54,5%) 22,0% (18,2%)
2018 6,1% (44) 15,1% (23,5) 19,0% (54,5%) 100% (0%)
2017 17,3% (51) 14,5% (33,6) 42,5% (66,7%) 100% (0%)
2016 26,3% (54) 18,9% (0) 37,1% (68,2%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: