64-41-L/51 Podnikání

Podnikání

TŘÍLETÉ DÁLKOVÉ STUDIUM ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Žáci se naučí ovládat klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou, vyhotovovat písemnosti s využitím výpočetní a kancelářské techniky, tvořit obchodní, právní, personální a interní písemnosti a pracovat s programovým vybavením používaným v profesní oblasti. Žáci se naučí zpracovávat účetní doklady, osvojí si techniku a metody účtování, naučí se účtovat o majetku a závazcích, o nákladech a výnosech, o daních a o tvorbě, rozdělení a použití výsledku hospodaření. Také se naučí zpracovávat účetní výkazy a daňová přiznání

Absolventi se uplatní při výkonu ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti úplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravovali v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 18,4% (40,5) 32,7% (18,3) 9,7% (20%) 68,2% (20%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 15,8% (15) 15,8% (5,2) 34,2% (0%) 59,6% (20%)
2016 74,6% (34) 82,4% (31,1) 85,2% (50%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 35,8% (43) 27,9% (14,8) 27,9% (42,9%) 9,3% (14,3%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 51,0% (48) 59,3% (32,7) 60,5% (57,1%) 33,7% (28,6%)
2016 92,9% (64) 16,5% (0) 94,1% (81,8%) 83,1% (9,1%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: