29-51-E/01 Potravinářská výroba

Cukrářská výroba

TŘÍLETÝ UČEBNÍ OBOR ZAKONČENÝ VÝUČNÍM LISTEM

Žáci se naučí připravovat, upravovat a zpracovávat suroviny, pomocné látky a přísady pro příslušnou potravinářskou výrobu, zejména při výrobě cukrářských výrobků,  tj. dodržovat technologické postupy a vykonávat jednodušší činnosti při ruční i strojové výrobě potravin, obsluhovat jednoduché stroje a zařízení. Ve vybraných provozech, včetně balení a etiketace potravinářských výrobků, posuzovat senzoricky kvalitu surovin, meziproduktů a hotových výrobků, uchovávat a skladovat hotové výrobky nebo polotovary, vést jednoduchou provozní evidenci a dodržovat hygienické předpisy a normy s cílem zajistit výrobu bezpečných potravin i jejich prodej.

Projekt podporují: