65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

Kuchařská výroba

TŘÍLETÝ UČEBNÍ OBOR ZAKONČENÝ VÝUČNÍM LISTEM

Obor je zaměřen zejména na stravovací služby, které zahrnují přípravu pokrmů a vykonávání různých kuchařských prací. Žáci se v oblasti stravovacích služeb naučí zejména připravovat různé teplé pokrmy a vybrané studené pokrmy, připravovat teplé nápoje a pokrmy z polotovarů, vypomáhat při přípravě pokrmů, nakládat s inventářem a pečovat o něj, dodržovat hygienické předpisy v gastronomii. Seznámí se se základy jednoduché obsluhy hostů. 

Projekt podporují: