65-42-M/01 Hotelnictví

Hotelnictví a turismus

65-42-M/01 Hotelnictví
Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus

Denní studium oboru 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus je čtyřleté zakončené maturitní zkouškou.

Absolventi studia mají velmi dobré uplatnění na trhu práce. Mohou pracovat ve funkcích středního a vyššího managementu velkých hotelů, v cestovních kancelářích jako delegáti v jednotlivých destinacích, v administrativě, v organizacích zabývajících se turismem a cestovním ruchem u nás i v zahraničí.

Absolventi mají možnost pokračovat ve studiu na kterékoliv vysoké škole, popřípadě na vyšší odborné škole podle platných právních předpisů.

Po maturitě budou absolventi připraveni i k samostatnému podnikání v oblasti hotelnictví, turismu a gastronomie.

Při výuce je kladen důraz na výuku cizích jazyků, odborných předmětů a předmětů ekonomického zaměření. Všechny předměty jsou vyučovány v součinnosti se vzděláváním v informačních a komunikačních technologiích.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 8,2% (0) 9,4% (0) 60,2% (95,5%) 100% (0%)
2019 40,7% (76,9) 27,1% (31,2) 84,3% (95,5%) 72,9% (4,5%)
2018 - - - -
2017 12,6% (0) 13,1% (0) 58,3% (80%) 65,1% (10%)
2016 38,6% (68,4) 27,5% (38,3) 58,5% (83,3%) 69,6% (8,3%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 30,8% (54,7) 19,2% (29,3) 53,8% (71,4%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 19,2% (47) 27,3% (24,8) 28,5% (63,6%) 100% (0%)
2019 23,8% (50) 18,5% (24,5) 39,9% (68,2%) 74,4% (4,5%)
2018 - - - -
2017 60,9% (58) 60,9% (46,2) 71,5% (80%) 63,7% (10%)
2016 26,3% (54) 26,3% (31,2) 66,3% (78,9%) 81,1% (5,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: