23-45-M/01 Dopravní prostředky

Silniční doprava

Čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou, zaměřené na provoz a údržbu vozidel, vhodné především pro chlapce. Žáci mají rozšířenou výuku počítačů a kromě tvorby prezentací a vlastních webových stránek se učí pracovat s programem AUTOCAD 2002 (2D) a AUTODESK INVENTOR professional (3D). Odborná praxe je zařazena od 2. ročníku a probíhá v nově zrekonstruované hale v areálu „Pracner“. Během studia probíhá výuka k získání řidičského průkazu skupiny B, C. Absolventi jsou připraveni na zvládnutí přijímacích zkoušek na vysoké školy technického směru nebo vyšší odborné školy podobného zaměření. Při vstupu do praxe jsou schopni zvládnout střední i vyšší řídící funkce v podnicích zabývajících se provozem a údržbou vozidel.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 10,9% (71,6) 8,6% (24,5) 10,9% (88,9%) 100% (0%)
2019 4,4% (61,6) 3,9% (17,2) 6,1% (66,7%) 100% (0%)
2018 19,2% (72,6) 13,7% (35,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 15,3% (0) 15,3% (0) 20,5% (73,1%) 20,9% (23,1%)
2016 25,9% (75,8) 56,0% (67,5) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 14,5% (34) 23,3% (32,2) 12,8% (40%) 5,2% (40%)
2016 0,5% (12) 0,5% (6,7) 2,7% (9,1%) 59,0% (9,1%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 96,0% (68) 82,1% (49,4) 61,6% (88,9%) 100% (0%)
2019 1,8% (43) 5,4% (19,3) 4,9% (47,6%) 66,5% (4,8%)
2018 76,2% (62) 61,2% (41,0) 85,5% (90,9%) 54,6% (9,1%)
2017 75,4% (62) 49,6% (46,7) 25,4% (67,7%) 14,3% (25,8%)
2016 8,5% (50) 29,1% (37,3) 29,1% (68,8%) 75,3% (6,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: