75-41-M/01 Sociální činnost

Sociální péče

Čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou, zaměřené na pečovatelskou činnost. Připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb. Absolventi najdou uplatnění jako pracovníci sociální péče v různých typech sociálních zařízení, terénní pečovatelské službě neb jako referenti sociálních orgánů státní správy a samosprávy. Zabezpečují styk klientů s institucemi a úřady, podporu potřeb postižených dětí a jejich rodin. Po ukončení studia mají žáci možnost studovat na vyšších odborných a vysokých školách sociálního zaměření.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 10,4% (35,8) 13,4% (9,3) 2,4% (39,1%) 100% (0%)
2019 3,7% (40,0) 3,7% (4,4) 3,0% (30%) 7,4% (30%)
2018 30,7% (56,9) 18,3% (18,6) 13,1% (52,4%) 13,1% (28,6%)
2017 14,7% (0) 16% (0) 32,7% (66,7%) 12,7% (33,3%)
2016 9,5% (35,3) 14,2% (17,7) 2,0% (20%) 16,2% (28,0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 3,9% (10) 2,0% (2,2) 21,6% (0%) 7,8% (37,5%)
2017 87,0% (42) 56,5% (23,9) 80,4% (50%) 19,6% (33,3%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 95,1% (70) 90,2% (49,1) 60,4% (79,2%) 100% (0%)
2019 0,6% (35) 0,6% (10,4) 0,6% (18,2%) 13,4% (27,3%)
2018 0,6% (33) 3,8% (12,6) 1,3% (20,7%) 7,0% (31,0%)
2017 91,6% (69) 96,1% (63,6) 28,6% (62,5%) 13,0% (33,3%)
2016 14,7% (50) 30,7% (36,0) 13,3% (50%) 17,3% (26,9%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: