79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté

Let the World Come to You

1st International School of Ostrava - mezinárodní gymnázium je zařazeno do sítě škol a školských zařízení MŠMT. Škola má povolení výuky některých předmětů v cizím jazyce, v našem případě v jazyce anglickém.

Předměty vyučované v anglickém jazyce na čtyřletém gymnáziu: základy společenských věd, dějepis, zeměpis, biologie, IVT, estetická výchova, tělesná výchova, volitelné předměty - humanitní semináře, úvod do světové ekonomiky.

 

Co nabízíme

 

  • získání středoškolského vzdělání s maturitou s důrazem na rozvoj měkkých dovedností a klíčových kompetencí a na aplikování nabytých znalostí a vědomostí v praxi při nadstandardním zvládnutí angličtiny
  • důraz na práci s prameny, vytváření logických úsudků a obhajování vlastních postupů, prezentace výsledků a názorů
  • širokou škálu hodnocení, které obsahuje různorodé aktivity a způsoby hodnocení podle předem stanoveného a  známého bodového systému
  • příjemné prostředí školy s moderním vybavením v domovských třídách žáků a se specializovanými prostory pro výuku přírodovědných předmětů (laboratoře), výtvarné a hudební výchovy, knihovnou a studovnou, s možností stravování v jídelně
  • maximální počet žáků ve třídě je 20
  • podpora v rozvoji anglického jazyka prostřednictvím extra hodin, tzv. EAL lekcí (English as Additional Language)
  • adaptační zážitkový kurz před zahájením nového školního roku Summer Fun Camp
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 99,6% (97,9) 98,5% (83,2) 100% (100%) 100% (0%)
2019 95,6% (98,4) 90,8% (76,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 88,8% (91,6) 88,4% (74,9) 100% (100%) 100% (0%)
2017 88,6% (93,2) 94,8% (85,7) 100% (100%) 100% (0%)
2016 91,7% (95,3) 81,1% (84,1) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 14,5% (52) 25,4% (39,7) 3,6% (62,5%) 2,1% (12,5%)
2019 60,1% (68) 54,8% (57,7) 100% (100%) 100% (0%)
2018 80,6% (70) 75,7% (66,9) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 30% (70) 40% (61,7) 17,0% (94,4%) 4,1% (5,6%)
2019 4,7% (60) 5,1% (44,9) 27,9% (95,2%) 100% (0%)
2018 8,1% (64) 5,9% (44,9) 8,9% (85%) 100% (0%)
2017 0,4% (55) 2,9% (49,5) 5,1% (78,9%) 20,7% (5,3%)
2016 17,4% (70) 17,0% (59,8) 31,9% (95,2%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: