79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté

International School in Ostrava

1st International School of Ostrava - mezinárodní gymnázium je zařazeno do sítě škol a školských zařízení MŠMT. Škola má povolení výuky některých předmětů v cizím jazyce, v našem případě v jazyce anglickém.

Předměty vyučované v anglickém jazyce na osmiletém gymnáziu: matematika, občanská výchova (základy společenských věd), fyzika, chemie, přírodopis (biologie), IVT, hudební výchova a výtvarná výchova (estetická výchova), tělesná výchova, povinně volitelné předměty v septimě a oktávě, a dále potom od 5. ročníku také dějepis a zeměpis. 

 

Co nabízíme

 

  • získání středoškolského vzdělání s maturitou s důrazem na rozvoj měkkých dovedností a klíčových kompetencí a na aplikování nabytých znalostí a vědomostí v praxi při nadstandardním zvládnutí angličtiny
  • důraz na práci s prameny, vytváření logických úsudků a obhajování vlastních postupů, prezentace výsledků a názorů
  • širokou škálu hodnocení, které obsahuje různorodé aktivity a způsoby hodnocení podle předem stanoveného a  známého bodového systému
  • příjemné prostředí školy s moderním vybavením v domovských třídách žáků a se specializovanými prostory pro výuku přírodovědných předmětů (laboratoře), výtvarné a hudební výchovy, knihovnou a studovnou, s možností stravování v jídelně
  • maximální počet žáků ve třídě je 20
  • podpora v rozvoji anglického jazyka prostřednictvím extra hodin, tzv. EAL lekcí (English as Additional Language)
  • adaptační zážitkový kurz před zahájením nového školního roku Summer Fun Camp
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 62,1% (97,4) 66,3% (80,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 100% (100) 98,7% (88,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 97,6% (96,9) 98,8% (92,1) 100% (100%) 100% (0%)
2017 89,2% (96,3) 91,6% (91,9) 2,8% (80%) 2,8% (20%)
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 31,8% (73) 49,0% (67,2) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 5,8% (52) 10,5% (53,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 45,3% (79) 78,3% (82,7) 6,4% (80%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 22,1% (74) 30,5% (63,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 8,7% (70) 4,7% (56,1) 3,5% (87,5%) 100% (0%)
2018 26,2% (77) 40,9% (74,2) 100% (100%) 100% (0%)
2017 1,2% (62) 0,8% (42,4) 1,6% (70%) 3,1% (20%)
2016 5,2% (70) 11,2% (59,0) 1,6% (75%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: