26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

V letošním roce nově otevíraný obor. Je to tříletý učební obor, po zdárném absolvování obdrží žáci výuční list.  Otevření oboru na naší škole podpořila firma Siemens Electric Machines Drásov, která nabízí spolupráci při realizaci ŠVP a je ochotna zájemce z řad uchazečů zařadit do svého stipendijního programu.

Žáci se naučí kontrolovat, udržovat a opravovat elektrotechnická zařízení a přístroje. Pomocí měřicích a testovacích přístrojů a technické dokumentace k příslušnému elektrickému, elektronickému nebo mechatronickému zařízení dovedou určit závadu a zařízení opravit.

Uplatnění absolventů:
Absolventi se uplatní v oblasti servisní péče v technických službách se zaměřením na elektrotechnická zařízení, např. spotřební elektroniku, kancelářskou techniku, zdravotnickou přístrojovou techniku, chladírenskou a klimatizační techniku, zdvihací zařízení a provozní technickou údržbu v oborech průmyslové automatizace (automatické výrobní linky a robotizovaná pracoviště).

Projekt podporují: