36-52-H/01 Instalatér

Instalatér

Tříletý učební obor pro chlapce. Výuka probíhá ve speciálně vybavených učebnách a na speciálně vybaveném pracovišti, při konkrétních zakázkách pod vedením učitelů odborného výcviku. Během studia probíhá výuka k získání svářečského průkazu. Absolvent ovládá montáž a údržbu rozvodu kapalin, plynů
a uplatnění nachází ve stavebních a opravárenských firmách nebo je připraven na zřízení vlastní živnosti.

Projekt podporují: