75-41-E/01 Pečovatelské služby

Pečovatelské služby

Tříletý učební obor pro dívky a chlapce zaměřený na provozní práce. Výuka probíhá ve specializovaném pracovišti a na smluvních pracovištích (nemocnice, domovy důchodců, prádelny). Absolventi umí zpracovat a upravovat prádlo, ovládají šicí stroje, pračku, mandl, umí pečovat o nemocné a staré lidi. Uplatnění nacházejí v nemocnicích, domovech důchodců, domovech s pečovatelskou službou, prádelnách, ale i v podnicích hromadného stravování.

Projekt podporují: