23-51-E/01 Strojírenské práce

Strojírenské práce

Uplatnění:

  • při montážních, servisních a zámečnickcýh pracích
  • v povolání strojní dělník

 

Projekt podporují: