23-41-M/01 Strojírenství

Strojírenství

Perspektivní obor určený pro chlapce i dívky s rozvinutým technickým myšlením, podpořený atraktivním studijním plánem, technickým vybavením školy a spoluprací s místními strojírenskými firmami.

V prvních dvou letech studia získají studenti společný strojírenský základ, od třetího ročníku si studenti volí jedno ze dvou studijních zaměření:

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 47,1% (87,4) 43,0% (50,2) 100% (100%) 100% (0%)
2019 35,9% (89,0) 38,1% (50,3) 32,6% (85,7%) 27,6% (14,3%)
2018 35,2% (76,9) 31,1% (46,2) 56,6% (88,6%) 52,1% (11,4%)
2017 15,3% (0) 15,3% (0) 71,6% (90,6%) 61,9% (9,4%)
2016 36,1% (80) 28,7% (56,2) 83,3% (96,8%) 78,2% (3,2%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 51,1% (53) 55,5% (41,5) 43,1% (80%) 100% (0%)
2019 72,5% (58) 68,5% (45,0) 67,1% (89,3%) 100% (0%)
2018 34,2% (41) 34,2% (33,9) 59,6% (75%) 100% (0%)
2017 58,7% (50) 37,8% (38,6) 12,8% (40%) 7,0% (37,1%)
2016 39,3% (42) 55,2% (41,6) 47,5% (68,3%) 20,2% (22,0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 80% (68,4) 80% (57,6) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 53,1% (58) 56,7% (41,0) 52,7% (87,0%) 100% (0%)
2019 81,7% (62) 68,3% (43,5) 46,9% (80,7%) 53,1% (7,0%)
2018 38,8% (57) 42,7% (35,7) 51,5% (79,7%) 63,4% (7,2%)
2017 61,2% (60) 66,5% (50,3) 25,9% (68,6%) 19,6% (22,9%)
2016 63,2% (62) 53,8% (45,9) 57,8% (82,7%) 50,7% (14,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: