63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Ekonomika a podnikání

Obor je zaměřený na poskytování služeb veřejnosti ve finanční sféře. Žáci se během studia naučí odborným činnostem specifickým pro výkon povolání v bankách, pojišťovnách a na poštách; zároveň však i veškeré administrativní a ekonomické činnosti související s podnikovým řízením. Praktická výuka probíhá ve specializované školní učebně, která svým moderním vybavením simuluje prostředí peněžní instituce – žáci se naučí práci na přepážce banky, pošty, nebo pojišťovny, manipulaci s penězi. Nedílnou součástí studia je odborné vzdělání, které žáky výukou široké škály ekonomických předmětů připravuje na výkon činností spojené s chodem podniku – podniková administrativa, účetnictví, písemná a elektronická komunikace, management a marketing. Žáci se v rámci studia učí dva cizí jazyky, angličtinu a němčinu. Během studia žáci absolvují exkurze do různých peněžních ústavů – Česká národní banka v Praze, Poštovní muzeum, pobočky obchodních bank, pošty, pojišťovny.

Letáček k oboru

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 52,0% (79) 38,0% (35,5) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 28,8% (65,3) 21,5% (27,8) 49,2% (80%) 34,5% (20%)
2017 24,6% (60,5) 38,3% (41,3) 68% (85,7%) 50,9% (14,3%)
2016 10,5% (44,2) 10,5% (11,0) 11,1% (50%) 69,6% (8,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 22,2% (22) 22,2% (0) 22,2% (28,6%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 27,0% (22) 48,6% (17,3) 62,2% (33,3%) 100% (0%)
2016 76,9% (48) 51,9% (30,1) 75% (50%) 69,2% (12,5%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 86,7% (62,1) 80% (51,3) 80% (75%) 46,7% (25%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 4,1% (38) 11,6% (0) 3,5% (38,9%) 100% (0%)
2019 3,0% (42) 2,4% (12,6) 1,2% (22,2%) 1,2% (55,6%)
2018 6,1% (44) 4,5% (15,8) 8,4% (42,9%) 30,2% (21,4%)
2017 25,1% (52) 24,6% (36,5) 45,3% (68,8%) 76,0% (6,3%)
2016 3,4% (46) 27,4% (32,4) 21,7% (59,1%) 53,1% (13,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: