64-41-L/51 Podnikání

Podnikání

Do studijního oboru mohou být přijati absolventi s výučním listem ve 3letém učebním oboru středních odborných učilišť. obor umožňuje rozšířit a doplnit všeobecné a odborné vědomosti potřebné pro výkon středoškolských činností ekonomického zaměření a pro samostatné podnikání. Profilovými předměty jsou ekonomika, management a marketing, právo, účetnictví a písemná a elektronická komunikace.

Letáček k souboru

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 94,1% (84,2) 93,6% (46,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 14,2% (40) 19,8% (10,8) 9,4% (20%) 13,7% (50%)
2017 34,2% (47,4) 26,9% (15,6) 28,3% (40%) 20,1% (40%)
2016 77,9% (69,5) 88,0% (51,1) 37,3% (44,4%) 27,2% (44,4%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 56,7% (28) 26,9% (0) 32,8% (0%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 94,7% (59) 98,2% (58,8) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 9,1% (17,9) 9,1% (2,2) 22,7% (0%) 13,6% (50%)
2017 61,5% (51,1) 59,0% (34,6) 53,8% (50%) 17,9% (50%)
2016 36,8% (43,2) 22,1% (12,6) 35,3% (25%) 76,5% (12,5%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 65,7% (48) 15,7% (0) 46,1% (52,6%) 13,7% (10,5%)
2019 43,6% (47) 33,3% (18,8) 7,7% (25%) 9,0% (50%)
2018 30,0% (46) 11,0% (13,5) 13,5% (31,6%) 7,6% (52,6%)
2017 51,0% (48) 44,4% (30,3) 24,7% (40%) 31,3% (30%)
2016 37,8% (48) 54,7% (31,8) 41,7% (47,1%) 42,5% (29,4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: