36-56-H/01 Kominík

Kominík

Teoretická výuka probíhá v učebnách vybavených názornými pomůckami a cvičnými modely. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů jsou vyučovány odborné předměty: technologie, odborné kreslení, materiály. V odborném výcviku žáci provádějí kominické práce s použitím moderních stavebních materiálů v areálu školy nebo na konkrétních zakázkách. Naše škola dále nabízí žákům stipendijní podporu v průběhu studia a kapesné – odměnu za produktivní práci. Dále vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, obuv..) a vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování. Během studia žáci absolvují odborné exkurze, odborné přednášky a školení.

Letáček k oboru

Projekt podporují: