39-41-H/01 Malíř a lakýrník

Malíř a lakýrník

Teoretická výuka probíhá v učebnách vybavených moderními a praktickými pomůckami. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů jsou vyučovány i odborné předměty: odborné kreslení, technologie, materiály. V odborném výcviku žáci provádějí malířské a natěračské práce s použitím novodobých nátěrových hmot. Naše škola dále nabízí žákům stipendijní podporu v průběhu studia a kapesné – odměnu za produktivní práci. Dále vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, obuv...) a vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování.

Letáček k oboru

Projekt podporují: