36-66-H/01 Montér suchých staveb

Montér suchých staveb

Teoretická výuka probíhá v učebnách vybavených moderními a praktickými pomůckami. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů jsou vyučovány i odborné předměty: odborné kreslení, technologie, materiály, přestavby budov a stavební konstrukce. Žáci se v odborném výcviku zaměřují na úpravy interiérů budov, členění vnitřního prostoru pomocí příček, výstavbu bytových jader, koupelen, kuchyní či celého podkroví, snižování stropů, pokládku suchých podlah, protipožární obklady konstrukcí za použití sádrokartonových systémů firem KNAUF, RIGIPS a LAFARGE. Naše škola nabízí žákům vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, obuv..) a vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování.

Letáček k oboru

Projekt podporují: