36-64-H/01 Tesař

Tesař

Teoretická výuka probíhá v učebnách vybavených moderními a praktickými pomůckami. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů jsou vyučovány i odborné předměty: technologie, materiály a odborné kreslení. Praktická část výuky probíhá v hale odborného výcviku s potřebným vybavením nebo přímo v tesařských firmách. Žáci se učí jeden cizí jazyk. Na naší škole je z důvodu spolupráce s německými školami a z důvodu lepšího uplatnění v rakouských a německých firmách upřednostněn německý jazyk. Výuka je doplněna návštěvami odborných exkurzí a výstav souvisejících s oborem. Naše škola dále nabízí žákům stipendijní podporu v průběhu studia a kapesné – odměnu za produktivní práci. Dále vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, obuv...) a vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování.

Letáček k oboru

Projekt podporují: