36-67-H/01 Zedník

Zedník

Teoretická výuka probíhá v učebnách vybavených názornými moderními a praktickými pomůckami a cvičnými modely. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů jsou vyučovány odborné předměty: odborné kreslení, technologie, materiály. V odborném výcviku žáci provádějí zednické práce s použitím moderních stavebních materiálů ve školním areálu nebo na konkrétních zakázkách. Žáci se učí jeden cizí jazyk. Na naší škole je z důvodu spolupráce s německými školami upřednostněn německý jazyk. Naše škola nabízí žákům stipendijní podporu v průběhu studia a kapesné – odměnu za produktivní práci. Dále vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, obuv...) a vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování.

Letáček k oboru

Projekt podporují: